ჩიტი-გვრიტი მოფრინავდა

ჩიტი-გვრიტი მოფრინავდა, ოვრანინა,

მე შროშანი მეგონაო, ოვრანინა,

სადაც კარგი გოგო ვნახე, ოვრანინა,

ყველა ჩემი მეგონაო ,ოვრანინა..

 მის:

მხოლოდ ერთმა შავგვრემანმა, ოვრანინა,

გამიჩინა გულში სევდა, ოვრანინა,

გვერდზე ისე ჩამიარა, ოვრანინა,

ერთხელაც არ შემომხედა, ოვრანინა...

 

სად გეძებო, რომელ მხარეს, ოვრანინა,

მითხარ რატომ მემალები, ოვრანინა,

ტყვია მზოგავს შე უღმერთო, ოვრანინა,

შენ კი აღარ გებრალები, ოვრანინა...

მის:

გამიფრინდა ჩიტი-გვრიტი, ოვრანინა,

ჩემი  ტურფა, თვალგიშერა, ოვრანინა,

ასე როგორ შეიძლება, ოვრანინა,

არც მომკლა და არც მიშველა, ოვრანინა,