მგზავრები - რამდენს

რამდენს

რამდენს დავდივარ, რამდენს ვერ ვხვდები?!

ვგრძნობ რომ დავფრინავ, თან ფსკერს ვეხები,

მის:

რამდენ სათქმელს, რამდენ ფიქრებს, როგორ იტევს გული?

რამდენ სათქმელს, ამდენ ფიქრებს, როგორ იტევს გული?

...................................................

ისევ დავდივარ, ისევ ვერ ვხვდები,

როგორ დავფრინავ, ფსკერს თუ ვეხები?

როგორ დავფრინავ, ფსკერს თუ ვეხები?

მის:

რამდენ სათქმელს, რამდენ ფიქრებს, როგორ იტევს გული?

რამდენ სათქმელს, ამდენ ფიქრებს, როგორ იტევს გული?

......................................................

ამდენს როგორ იტევს გული, ამდენს როგორ იტევს გული,

ამდენს როგორ იტევს გული, როგორ იტევს გული?

...............................

ამდენს როგორ იტევს  გული?